Sindikat PPDIV

A+ A A-

POTPISANE IZMJENE I DOPUNE KOLEKTIVNIH UGOVORA U „SARDINA“ POSTIRA, „VODOPRIVREDA“ SPLIT, TE POTPISAN NOVI KOLEKTIVNI UGOVOR U „MIRNA“ D.D. ROVINJ

Sukladno partnerskim odnosima Sindikata PPDIV i Uprava poduzeća „Sardine“ d.o.o. Postira, te „Vodoprivrede“ d.d. Split a sve u cilju poboljšanja materijalnog standarda radnika, nakon kratkih pregovora, potpisane su izmjene i dopune kolektivnih ugovora. Naime, povećani su rasponi koeficijenata, te povećanje materijalnih prava radnika u oba poduzeća . U ime Sindikata PPDIV Hrvatske izmjene i dopune kolektivnog ugovora za „Sardinu“ potpisao je kolega Darko Cvitanić glavni sindikalni povjerenik, a za poslodavca gosp. Niko Bezmalinović predsjednik uprave.

sardina

U Vodoprivredi d.d. Split u ime Sindikata PPDIV izmjene i dopune potpisao je sindikalni povjerenik kolega Ante Goreta, a za poslodavca predsjednik uprave gosp. Predrag Zekić.

005 copy copy

Nakon kratkih pregovora potpisan je i novi kolektivni ugovor u poduzeću „Mirna“ d.d. Rovinj. U ime članova Sindikata kolektivni ugovor potpisao je predsjednik Sindikata PPDIV Hrvatske kolega Denis Paradiš, a za poslodavca predsjednik uprave gosp. Velimir Vrhovski.
Vrlo je važno napomenuti da su se ovim potpisima povećala materijalna prava u svim poduzećima i primjenjivat će se od 01.01.2019.god.
Potpisnici su prigodnim riječima iskazali zadovoljstvo potpisanim izmjenama i dopunama kolektivnih ugovora kao i potpisom novog kolektivnog ugovora u „Mirni“ d.d. Rovinj, te su izrazili zadovoljstvo s postignutim dogovorima, te izrazili nadu još boljeg poslovanja društava koje bi u budućnosti omogućilo još bolji socijalni položaj radnika.

mirna copy

POTPISAN NOVI KOLEKTIVNI UGOVOR U TDR d.o.o. ROVINJ

U prostorijama TDR d.o.o., članice grupacije British American Tobacco, u Kanfanaru 22.5.2018.god. potpisan je novi kolektivni ugovor za TDR d.o.o. Rovinj. Kolektivni ugovor potpisali su u ime Sindikata PPDIV sindikalne podružnice TDR d.o.o. Rovinj, glavni sindikalni povjerenik kolega Boris Matohanca, član uprave TDR d.o.o. Rovinj zadužen za operacije gosp. Ivan Leko, te direktorica ljudskih potencijala Adria cluster-a TDR d.o.o. gđa. Vera Čubranić Bocak.

Image 2 copy

Pregovori su trajali kratko, zbog međusobnog uvažavanja i nastavka tradicije socijalnog dijaloga. Ovaj kolektivni ugovor stupa na snagu osmog dana od objave a njihove odredbe primjenjivat će se od.01.06.2018. – 31.12.2021.god., s tim da svaka strana može zatražiti izmjene i dopune u bilo koje vrijeme.
Novim kolektivnim ugovorom dogovoreno je niz pogodnosti za radnike: Poslodavac će provoditi (godišnju) analizu plaća i njihovu uskladu sa tržišnim kretanjima kao i reviziju primanja radnika u odnosu na kvalitetu njihova rada. A to znači povećanje plaće od 1% do 5% na godišnjoj bazi, ovisno kako je radnik ocijenjen na svom radnom mjestu. Smanjen je stimulativni dio plaća za 10%, a za to je povećana bruto plaća za 8%, te je dogovoren plan do 2020.god. Povodom božićnih blagdana poslodavac će osigurati za oba roditelja koja rade u grupaciji poklon djetetu do petnaest godina starosti u iznosu od 600,00 kuna. Dogovoreno je povećanje plaće za rad nedjeljom za 50%, za rad subotom 30%. U dane godišnjeg odmora ne uračunavaju se dani tjednog odmora i blagdani, te još pogodnosti.

Ovaj kolektivni ugovor predstavlja kontinuitet i zadržavanje stečenih radničkih prava i povećanje nekih prava, kao i usklađivanje procesa i internih politika društva s praksama uspješne internacionalne grupacije koja, primjerice u području rada i radnih odnosa, edukacije i upravljanja karijerom zaposlenika zaista predstavlja najbolje svjetske standarde i prakse.

Potpisnici su prigodnim riječima iskazali zadovoljstvo potpisanim novim kolektivnim ugovorima kao oblikom reguliranja prava, te nadu u još bolje poslovanje društva koje bi na taj način omogućilo višu razinu materijalnih prava radnika.

Image 1

Ovim kolektivnim ugovorima radnici su dobili sigurnost, poslodavac jamstvo stabilnosti uvjeta privređivanja, a sindikat nastavak partnerskih odnosa.

 

Potpisan novi kolektivni ugovor u Cromaris d.d. Zadar

Potpisan je 23.01.2018.god. u Zadru novi kolektivni ugovor u poduzeću „CROMARIS“ d.d. Zadar, u ime Sindikata PPDIV Sindikalne podružnice kolektivni ugovor potpisao je Sindikalni povjerenik kolega Joso Ljubo Pavlović, a u ime poduzeća „CROMARIS“ d.d. Zadar direktor gosp. Goran Markulin. Potpisu su bili nazočni : Predsjednik Sindikata PPDIV Hrvatske kolega Denis Paradiš, voditeljica poslovne podrške gđa. Ivanka Radulić, rukovoditelj proizvodnje godp. Dane Desnica, član povjereništva kolega Nediljko Klanac, te Regionalni povjerenik-dopredsjednik Sindikata PPDIV Hrvatske Ivica Blažević.

Novi kolektivni ugovor rezultat je pregovora koji su vođeni između pregovaračkog tima Sindikata PPDIV Hrvatske –Sindikalne podružnice „CROMARISA“ d.d. Zadar, te pregovaračkog tima uprave „CROMARISA“ d.d. Zadar na čelu sa direktorom Goranom Markulinom.

Kolektivnim ugovorom uređena su prava i obveze iz područja radnih odnosa, plaća naknada i drugih novčanih primitaka radnika, radno vrijeme, odmore i dopuste, ostvarivanje prava i obveza iz radog odnosa, zaštita života i zdravlja i privatnosti radnika, uvjeti za rad Sindikata, Radničkog vijeća, Povjerenika za zaštitu na radu. Radnici imaju pravo na policu kolektivnog osiguranja za vrijeme provedeno na radu (uključujući vrije dolaska i odlaska s posla).

Ugovorena je povećanje bruto osnovice sa 2.550,00 kn, na 3.000,00 kn plus 200,00 kn stalnog dodatka, te korekcija koeficijenata na naviše za sto pedeset radnika, tako najniža bruto osnovica iznosi 3.800,00 Kn za koeficijent 1,20., te stimulativni dio plaće uz redovnu plaću koja može iznositi do 40% bruto osnovice. Poslodavac će radniku isplatiti jednokratnu novčanu pomoć za podmirenje troškova godišnjeg odmora u iznosu od 1.200,00 Kn neto. Osnovna plaća radnika povećava se za rad u dane blagdana i neradne dane propisane Zakonom 50%, za rad nedjeljom 40%, za prekovremeni rad 50%, za noćni rad 40%, te za rad u drugoj smjeni 10%.

Ovim kolektivnim ugovorom ugovoreno je pravo i na ostala primanja na koja radnik ima pravo i to: otpremnina, Božićnica, jubilarna nagrade, solidarne pomoći, dar djeci, i druga osobna primanja. u visini do maksimalno neoporezivog iznosa sukladno propisima važećim u trenutku isplate.
Rok važenja odredbi ovog kolektivnog ugovora utvrđuje se do 31.01.2019.god.

Potpisnici su prigodnim riječima iskazali zadovoljstvo potpisanim kolektivnim ugovorom kao nastavkom socijalnog dijaloga u poduzeću „CROMARISU“, te oblikom reguliranja prava i obaveza, te nadu u još bolje poslovanje društva koje bi na taj način omogućilo višu razinu financijskih prava radnika i sigurnost radnih mjesta.

ppdiv sindikat 2123

Vinoplod-Vinarija d.d. Šibenik nakon punih 20 godina dobila novi Kolektivni ugovor

Vinoplod1 Prošlotjedni petak 13. po dobrome pamtit će radnici Vinoplod-Vinarije iz Šibenika. Naime, nakon punih 20 godina, predstavnici Sindikata PPDIV sa direktorom Vinoploda u njihovo ime sklopili su i potpisali novi Kolektivni ugovor koji im garantira određenu razinu prava i materijalnog statusa.

Nakon pregovora, koji su relativno kratko trajali, pregovarački timovi dogovorili su konačan tekst kojeg su potpisali Mile Gojanović sindikalni povjerenik Sindikata PPDIV podružnice „VINOPLOD-VINARIJA d.d. Šibenik, te član uprave - Glavni direktor Damir Lasan. Potpisivanju su prisustvovali i predsjednik Sindikata PPDIV Denis Paradiš, te regionalni povjerenik i dopredsjednik Sindikata Ivica Blažević.

Vinoplod3 Kolektivnim ugovorom uređena su prava i obveze iz područja radnih odnosa, plaća naknada i drugih novčanih primitaka radnika, radno vrijeme, odmori i dopusti, ostvarivanje prava i obveza iz radog odnosa, zaštita života i zdravlja i privatnosti radnika, te uvjeti za rad sindikata, radničkog vijeća i povjerenika radnika za zaštitu na radu.

Ugovorena je najniža bruto plaća u iznosu od 3.276,00 kn za koeficijent 1. Osnovna plaća radnika povećava se za rad u dane blagdana i neradne dane propisane Zakonom 50%, za rad nedjeljom 50%, za prekovremeni rad 50%, za noćni rad 50%, te za dvokratni rad 10% i za rad u tri smjene 20%.

Vinoplod2 Ovim kolektivnim ugovorom ugovoreno je pravo i na ostala primanja na koja radnik ima pravo i to: otpremnina, regres za godišnji odmor, Božićnica, jubilarna nagrada, solidarne pomoći, dar djeci bez obzira tko je nosilac zdravstvenog osiguranja i druga osobna primanja u visini do maksimalno neoporezivog iznosa sukladno važećim propisima RH u koliko rezultati poslovanja to omoguće.

Potpisnici su prigodnim riječima iskazali zadovoljstvo potpisanim kolektivnim ugovorom kao oblikom reguliranja međusobnih prava i obaveza radnika i poslovodstva u „VINOPLOD-VINARIJI“ d.d. Šibenik, te nadu u još bolje poslovanje društva koje bi na taj način omogućilo višu razinu materijalnih prava radnika.

Sklapanjem kolektivnim ugovorom radnici su dobili sigurnost, poslodavac jamstvo stabilnosti uvjeta privređivanja, a Sindikat nastavak partnerskih odnosa.

Zbor IV. sindikalne regije potvrdio da je situacija u mnogim poduzećima delikatna, a položaj radnika težak i nesiguran

ivo zadar41 Regionalni zbor četvrte regije održan je 1.prosinca ove godine u hotelu „Kolovare“ u Zadru. Na zboru su bili nazočni uz glavne sindikalne povjerenike, sindikalni povjerenici, članovi radničkih vijeća, povjerenici radnika za zaštitu na radu, te članovi tijela sindikata PPDIV, predsjednik Sindikata PPDIV Hrvatske Šimo Orešković, Jasmin Kunjko voditelj ekonomskih poslova u Sindikatu PPDIV Hrvatske.

Regionalni povjerenik Ivica Blažević podnio je izviješće o radu za razdoblje 16. lipanj – 01. prosinca 2015.god., te je informirao nazočne o aktualnom gospodarsko-socijalnom položaju radnika u IV. regiji koje je vrlo delikatno sa aspekta otvaranja stečajeva, neuspjelih predstečajnih nagodbi, nelikvidnosti pojedinih trgovačkih društava koje za posljedicu imaju neredovite isplate plaća ili im prijeti stečaj.

ivo zadar31 Radnici opravdano strepe za svoju socijalnu sigurnost, ali ipak kroz socijalni dijalog sindikata i poslodavaca uspijevamo amortizirati teže posljedice. Nastavno, regionalni povjerenik je naglasio da je kolektivno pregovaranje jedno od najvažnijih zadaća sindikata. Sukladno partnerskim odnosima Sindikata PPDIV Hrvatske regionalnog ureda IV. regije i uprava društava, a sve u cilju poboljšanja materijalnog položaja radnika, u proteklom razdoblju u (IV.) Regiji potpisani su kolektivni ugovori u nekoliko poduzeća i to: CROMARIS d.d. Zadar, SARDINA Postira, EKO BIOGRAD Sveti Filip i Jakov, VODOPRIVREDA SPLIT SOLIN i AMEROPA ŽITNI TERMINAL d.o.o. Vranjic.

ivo zadar11 Predsjednik Sindikata PPDIV Hrvatske kolega Šimo Orešković iscrpno je informirao zastupnike o aktivnostima Sindikata PPDIV Hrvatske za proteklo razdoblje, te ih je upoznao o daljim aktivnostima Sindikata PPDIV Hrvatske sa naglaskom: na novo učlanjivane, potpisivanje kolektivnih ugovora u svim podružnicama gdje postoje zakonski uvjeti, aktivnosti na potpisu Granskog kolektivnog ugovora na nacionalnoj razini, Demokratski pristup svakom potencijalnom članu Sindikata PPDIV Hrvatske.

Predsjednik Orešković je dao naglasak na predstojeće izbore u sindikalnim podružnicama sukladno Odluci Glavnog odbora od 15.7.2015.god. gdje je iscrpno informirao nazočne o načinu izbora u podružnicama, dok je 
Jasmin Kunjko u svom izlaganju informirao  nazočne o broju kolektivnih ugovora, te o njihovom važenju i primjeni, a ukazao je povjerenicima i na važnosti kolektivnih pregovora, te njihovoj primjeni.

Kolegice i kolege su prezadovoljni organizacijom zbora regije, koji su sa pozornošću pratili izlaganja izvjestitelja.

REGIONALNI POVJERENIK
Ivica Blažević 

Potpisane izmjene i dopune Kolektivnog ugovora u tvornici "Sardina" iz Postira na Braču

postira copy Sukladno uvažavanju socijalnih partnera u poduzeću Sardina iz Postira na Braču,  Sindikat PPDIV i Uprava poduzeća „Sardina“ iz Postira,  sve s ciljem poboljšanja materijalnog standarda radnika, nakon kratkih pregovora, 23.10.2015.god. potpisali su izmjene i dopune Kolektivnog ugovora.

Ovim izmjenama naime, povećani su koeficijenti za grupu radnika. U ime Sindikata PPDIV  izmjene i dopune kolektivnog ugovora potpisao je  Darko Cvitanić, glavni  povjerenik  Sindikalne podružnice „Sardina“ , a u ime poslodavca  Niko Bezmalinović savjetnik Uprave.

Potpisivanju dogvorenih izmjena kolektivnog ugovora  bili su nazočni; Jadranko Nežak, član uprave, Silvije Marković, predsjednik Radničkog vijeća i Ivica Blažević, regionalni povjerenik Sindikata PPDIV.

Potpisnici su prigodnim riječima iskazali zadovoljstvo dogovorenim izmjenama i dopunama kolektivnog ugovora kao oblikom reguliranja prava i obaveza u „Sardini“ d.o.o. iz Postira na Braču.

Prijava ili Registracija

Prijava