Sindikat PPDIV

A+ A A-

Sindikat PPDIV i VAJDA d.d. potpisali Izmjene i dopune Kolektivnom ugovoru

Naknada troškova prijevoza, topli obrok, jubilarne nagrade, stimulativni dio plaće samo su dio radničkih prava zajamčenih Kolektivnim ugovorom koje je Sindikat PPDIV osigurao i u narednom razdoblju za sve zaposlene u poduzeću Vajda d d iz Čakovca.

Izmjene i dopune Kolektivnom ugovoru sklopljene su 22. svibnja u čakovečkoj Mesnoj industriji Vajda u vrlo kratkom roku, a nakon upućene Inicijative od strane SP Vajda. Za Sindikat PPDIV to je znak kako u Mesnoj industriji Vajda zaposlenike smatraju svojim najvrednijim resursom i kako su oni važan stup stoljetne tradicije na kojoj počiva poslovanje ovog poduzeća. Kroz vrlo kvalitetan socijalni dijalog kojeg Sindikat PPDIV ima sa poslodavcem u poduzeću Vajda, a koji počiva na međusobnom povjerenju i uvažavanju, nastavlja se primjena Kolektivnog ugovora kojim se dodatno osnažuju i uvećavaju prava radnika od onih koja su propisana Zakonom o radu. kolektivni ugovor u ovom poduzeću je duga tradicija, a dolaskom novog vlasnika i ulaskom Vajde d d u Grupaciju Pivac taj je kontinuitet nastavljen.

Sindikalna strana ovakvim pristupom vrlo je zadovoljna jer je to jedini ispravni put da se prava radnika reguliraju na jedan bolji i primjereniji način od onih koje propisuje Zakon o radu. Kako bi u budućnosti stvari mogle biti još bolje pokazuje i sam vlasnik koji je od dolaska u ovo poduzeće krenuo sa velikim investicijama koje se broje u desecima milijuna kuna. Na ovaj će se način uvjeti rada radnika podići na još jedan bolji i kvalitetniji nivo, ali su investicije zalog i za jedno uspješnije poslovanje. Stoga se u budućnosti očekuje dodatno povećanje prava radnika koje će Sindikat PPDIV kroz Kolektivni ugovor nastojati dogovoriti sa poslodavcem.

Ono što je važno reći je kako su plaće u protekle tri godine rasle 35% i kako se usprkos problemu odlaska radnika u inozemstvo sa kojim smo svi svakodnevno suočeni, bilježi povratak radnika u pogone ovog poduzeća.

Samo u prošloj godini na razini tvrtke plaća je porasla za 10%, što je nastavak pozitivnih trendova započetih ulaskom u Grupaciju Pivac krajem 2015. godine. Ovo je jasna poruka kako je osnovni cilj privući i zadržati kvalitetne i dobre radnike i kako su ih u ovom poduzeću spremni i adekvatno plaćati.
Investicijski ciklus nastaviti će se i u 2019. godini, a završetak dijela investicija biti će već krajem ove godine čime će se prije svega proširiti skladišni i ekspeditivni kapaciteti te modernizirati rashladni sustav. Ono što se očekuje u budućnosti je dogradnja, rekonstrukcije i modernizacija proizvodnog pogona, ali i nabavka strojeva i opreme sve kako bi sustav kvaliteti proizvoda bio na najvišoj mogućoj razini, a s time uvjeti za daljnji rast same tvrtke.
Konačni cilj je da se kroz organiziranu mrežu kooperacije omogući maksimalno korištenje domaće sirovine u finalnim proizvodima cijele Grupacije Pivac.

U ime Sindikata PPDIV, uz nazočnost regionalnog povjerenika Regije III, Izmjene i dopune Kolektivnom ugovoru potpisao je naš kolega Bruno Glavak kao Glavni Sindikalni povjerenik SP Vajda.

Manja 1

Ispred Poslodavca učinio je to Predsjednik Uprave Društva mr. Vladimir Mesarić.

Manja 4

U poduzeću Zdenka – mliječni proizvodi d. o. o. potpisan novi Kolektivni ugovor

Nakon dugih i neizvjesnih pregovora danas, 28. 07. 2017., potpisan je novi Kolektivni ugovor za ovo poduzeće s kojim na kraju svi možemo biti zadovoljni. Iako su pregovori započeli još tamo u listopadu prošle godine kada je od strane podružnice upućena inicijativa, završili su tek danas stavljanjem potpisa na novi Kolektivni ugovor kojim su poboljšana materijalna prava radnika u dijelu putnog troška.
Da pregovori nisu bili laki pokazuje i činjenica kako je za ovo što radnici imaju danas bilo potrebno provesti i postupak mirenja koje je završilo neuspješno, te odraditi referendum za štrajk. Na kraju, poslodavac je ipak pristao ispuniti zahtjev sindikalne strane te će tako radnici od sada dobivati puni iznos putnog troška. Do sada je to bio iznos 50% mjesečne karte, dok radnici koji su bili od poduzeća udaljeni manje od dvije autobusne stanice niti nisu dobivali naknadu. Za njih će sada naknada iznositi 150,00 kn.
Kolektivni ugovor vrijedit će do kraja ove godine, a sve odredbe dosadašnjeg su ostale nepromijenjene. Obzirom na rok važenja vrlo skoro je za očekivati novu inicijativu kojom će se u narednoj godini pokušati poboljšati još neko materijalno pravo, a naglasak će prije svega biti na samoj plaći radnika.
Kolektivni su ugovor potpisali direktor poduzeća Željko Gatjal i naš kolega Sindikalni povjerenik Darko Novotni.

zdenka2vk copy

Sindikat PPDIV uputio otvoreno pismo Upravi Koke iz Varaždina radi sve težeg položaja radnika u tom poduzeću

cekin Predsjednik Sindikata PPDIV Šimo Orešković tijekom dana je uputio otvoreno pismo/prosvjednu notu Upravi varaždinskog poduzeća Koka d.d. radi ignoriranja sindikalne inicijative za otpočinjanje socijalnog dijaloga, jer je položaj radnika u ovom poduzeću sve teže, a kršenje radnih zakona od strane poslodavca postalo pravilo ponašanja.

Pismo Sindikata PPDIV upućeno predsjedniku Uprave Koke d.d. Dragutiu Drku i članu Uprave Stjepanu Sabljaku donosimo u nastavku u cijelosti:

Poštovana gospodo!

U više navrata Sindikat PPDIV Hrvatske zatražio je sastanak sa Upravom Koke i Vindije koji se unatoč naših opetovanih zamolbi nikada nije održao.

Pored zamolbe za sastanak obratili smo Vam se u više navrata i to sa prijedlogom za Kolektivno pregovaranje, te da provedete naplatu sindikalne članarine po našim napucima kao i da ste dužni primjeniti Kolektivni ugovor za graditeljstvo zbog predmeta poslovanja po Statutu društva na što Vi nikada niste dali nikakav odgovor i niste proveli traženo što Vam je bila zakonska obveza.

Jedino smo u svezi društva Koka pozvani u Inspekciju rada kod Ravnatelja koji nas je obavijestio o Inspekcijskom nadzoru i o nizu prekršaja koji su utvrđeni nadzorom o čemu smo obavijestili kolegu Božu Đurasa, glavnog sindikalnog povjerenika.

Pošto Sindikat PPDIV cijelo vrijeme ima komunikaciju sa sindikalnim povjereništvom, a bili smo prisutni i na Izbornom sindikalnom skupu održanom nedavno, te kako nam se gotovo svakodnevno obraćaju radnici Koke moramo Vas upozoriti na uznemirujuće stanje u svezi ostvarivanja prava radnika.

Upozoriti ću samo na dio najizraženijeg kršenja prava radnika, a to je radno vrijeme, preraspodjela radnog vremena i neplaćanje prekovremenog rada.

Prvo, u društvu uopće nije uvedena preraspodjela tako je sav rad radnika preko 40 sati tjedno prekovremeni rad, to Vam je valjda jasno.

Drugo, takvog rada na kojeg prisiljavate radnika da radi ima ogroman broj sati, a izraženo u danima to je kumulirano 10, 20, 30, pa i 40 dana po radniku, o tome valjda imate informaciju.

Pitam Vas: kada mislite platiti radnicima odrađene sate ili kad im mislite omogućiti slobodne dane, kako Vi to kažete, što po zakonu nije moguće?

Informirani smo da ste u više navrata imali nadzor Inspekcije rada i Inspekcije Zaštite na radu pa se pitamo: zar i pored višekratno utvrđenih prekršaja, pa i kaznenih djela koje je utvrdila Inspekcija ipak konstantno kršite prava radnika?

S kojim pravom to činite? Zašto Vam treba da Vas radnici prozivaju i imaju negativno mišljenje o Vama?

Uvjeren sam da Vam suradnja sa Sindikatom PPDIV-a Hrvatske može pomoći da se razrješi nastalo stanje, te Vam u tom pravcu predlažemo sastanak u najskorijem roku prema Vašem raspoloživom tetminu.

U protivnom ćemo biti prisiljeni poduzimati druge mjere koje nam zakonski stoje na raspolaganju, pa i o svemu obavijestiti javnost.

Sa poštovanjem!

Predsjednik Sindikata PPDIV-a Hrvatske

Šimo Orešković

 

Sindikat PPDIV u poduzeću Zdenka - Mliječni proizvodi iz Velikih Zdenaca potpisao novi Kolektivni ugovor

Zdenka1 U četvrtak 28.  siječnja sklopljen je novi Kolektivni ugovor za poduzeće Zdenka – mliječni proizvodi iz Velikih Zdenaca između Sindikata PPDIV koji je zastupao radnike i Uprave društva. Potpisnik Kolektivnog ugovora u ime Sindikata bio je Darko Novotni, sindikalni povjerenik u Zdenki, dok je u ime poslodavca to bio Željko Gatjal, direktor poduzeća.

Kolektivni ugovor u ovom poduzeću tradicija je koju njeguju socijalni partneri, a  potpisan je nakon pregovora koji su započeli još krajem prošle godine i koji su sada, ovoga siječnja uspješno okončani. Tijekom trajanja pregovora istekao je dosadašnji kolektivni ugovor, međutim niti jednog trenutka nije bilo dvojbe da novi neće biti sklopljen.

Zdenka2 Sva dosad stečena prava radnika zadržana su i dalje, a krajem prošle godine je upravo zahvaljujući kolektivnom ugovoru radnicima i nakon dužeg vremena isplaćen „regres“ u iznosu 1.000,00 kuna temeljem pozitivnog poslovanja poduzeća. Od ostalih materijalnih prava svakako valja spomenuti dodatak za minuli rad, dodatak za posebne uvjete rada, putni trošak i niz drugih koji će radnicima barem malo olakšati svakodnevnicu.

Za očekivati je da će se trend pozitivnog poslovanja Zdenke i u budućnosti nastaviti, jer Uprava  čini velike napore kako bi pronašla nova tržišta za Zdenkine proizvode duge tradicije i prepoznate kvalitete, a uz nastavak uspješnog poslovanja izvjestan je i bolji materijalni položaj radnika, što oni i očekuju. Tada će sigurno i socijalni dijalog biti lakši i svakim danom sve kvalitetniji. 

Na kraju treba reći da je Kolektivni ugovor potpisan  na rok od jedne godine uz vjeru da će se kroz rast prihoda poduzeća povećavati i materijalna prava radnika. Potpisivanju novog Kolektivnog ugovora prisustvovao je i regionalni povjerenik III. regije Sindikata PPDIV - Davor Vrbek.

Izbori u sindikalnim podružnicama glavna tema Zbora III. regije Sindikata PPDIV

Ludbreg U Ludbregu, 02. 12., održan je Zbor Regije III na temu predstojećih izbora u sindikalnim podružnicama ususret Kongresnoj godini.
Nakon što je Glavni odbor donio Odluku o provođenju izbora u sindikalnim podružnicama, bila je ovo prilika da se naši kolege dodatno informiraju o samoj proceduri provođenja izbora i da se razjasne sve eventualne nejasnoće vezano uz to.

Zbor Regije otvorio je svojim izvješćem o stanju na Regiji i aktivnostima u sindikalnim podružnicama Regionalni povjerenik Davor Vrbek. Izviješće je podijelio na nekoliko dijelova, pa su tako prisutni mogli čuti kakvo je stanje u pogledu kolektivnih pregovora na Regiji, promjenama i formiranju novih podružnica, problemima neredovite isplate plaća i radnog vremena u dijelu podružnica, te ostalim aktivnostima koje su se zbivale od posljednjeg Zbora do danas. I dok se pregovori provode, kako smo imali prilike čuti, sa više ili manje poteškoća, veliki problem je neredovita isplata plaće u našim podružnicama Vrt Bjelovar i CRSH Križevci. Jednako tako veliki problem je radno vrijeme i njegova evidencija, ponajprije u SP Zdenka. Što se ovog potonjeg tiče, očito je postalo pravilo da poslodavci prikrivaju stvarno radno vrijeme radnika, te vode dvostruke evidencije.

U drugom dijelu Zbora prisutnima se obratio predsjednik Orešković koji je govorio o trenutnim i predstojećim aktivnostima Sindikata PPDIV na području same Regije III, ali i šire. Istaknuo je tako da na području ove Regije trenutno djeluje 36 podružnica, te da zasigurno ima prostora za povećanje obzirom da postoje poduzeća gdje nismo sindikalno organizirani i kako je jedna od naših zadaća da uđemo u ta poduzeća i upoznamo radnike sa našim vrijednostima kako bi nam pristupili prije svega u cilju vlastite zaštite. Osvrnuo se i na stanje oko kolektivnih ugovora na području Regije III kazavši kako trenutno ima 14 aktivnih KU, te kako se intenzivno vode pregovori u nekoliko naših poduzeća koji za cilj imaju unapređenje prava radnika upravo kroz kolektivni ugovor.

Posebno je naglasio kako moramo pojačati inicijative oko provođenja izbora za radnička vijeća i povjerenika radnika za Zaštitu na radu. spomenuo je i kako je pokrenut postupak utvrđivanja reprezentativnosti na nivou Grane kako bi se pristupilo pregovorima oko sklapanja granskog kolektivnog ugovora čime bi se pomoglo i onim radnicima gdje poslodavci apriori odbijaju kolektivne pregovore, a kroz svoje Pravilnike prava radnika utvrđuju veoma nisko.

Govoreći o predstojećim izborima, koji se odvijaju svake četiri godine, istaknuo je veliku važnost samih izbora. Radnici u svojim poduzećima od izabranih predstavnika zasigurno očekuju veliku aktivnost i iz tog razloga to moraju biti ljudi koji će raditi stvarni sindikalni posao. Moraju biti spremni uhvatiti se u koštac sa svim problemima i biti vrlo proaktivni kako bi uvijek uz sebe imali kritičnu masu za moguće krizne situacije. Isto tako treba voditi računa o zastupljenosti mladih i žena obzirom su to populacije koje zasigurno nedostaju.

Objašnjavajući sam postupak izbora, osvrnuo se na razliku u provođenju izbora u podružnicama do 75 članova i onih koje broje više od toga broja. I dok kod prvih, svi članovi čine sindikalni skup, ove veće provoditi će prvo izbore po svojim organizacijskim cjelinama na kojima će se predlagati i izabirati povjerenici te delegati za glavni skup na kojem će se onda birati glavni povjerenik i članovi financijskog odbora. Pozvao je sve prisutne da ozbiljno pristupe postupku izbora i naglasio kako će od strane regionalnog povjerenika i stručnih službi Sindikata imati svu potrebnu pomoć u provođenju izbora u svojim podružnicama.

Na samom kraju Zbora, predsjednik Orešković, pozvao je sve na maksimalnu suradnju u pogledu predstojećih aktivnosti u izvršavanju uloga i zadaća Sindikata, te svim okupljenima, članovima njihovih obitelji i radnicima u poduzećima gdje djelujemo poželio sve najbolje ususret predstojećim blagdanima.

Regionalni povjerenik Regija III
Davor Vrbek

Predsjednik Sindikata PPDIV sa suradnicima na sastanku sa Upravom pivovare Carsberg Croatia

carsberg Tijekom svojih svakodnevnih aktivnosti, predsjednik Šimo Orešković ovih je dana sa svojim najbližim suradnicima posjetio jednu od naših vodećih pivarskih industrija, Carlsberg Croatiu, te se susreo i razgovarao sa predsjednikom Uprave Carstenom Haerup Christensenom i najodgovornijim osobama Carlsberga s područja upravljanja Ljudskim potencijalima i Pravnim poslovima.

Bila je ovo prigoda čuti od prvih ljudi kompanije gdje se ona danas nalazi, te u kojoj mjeri se njeguje i razvija socijalni dijalog. S druge pak strane, Predsjednik Orešković iskoristio je ovu priliku kako bi poslovodstvo kroz jednu kratku prezentaciju našeg Sindikata upoznao sa sindikalnim stajalištima i ulogom koju imamo u svim pivarskim industrijama na području Republike Hrvatske.

Carlsberg Croatia je u ovom je trenutku treća pivovara na hrvatskom tržištu koja svojim brendovima vrhunske kvalitete potrošačima donosi zabavu i osvježenje. Trenutno ima oko 320 zaposlenika, najnovija je, najmodernija i ekološki najopremljenija pivovara u regiji, a smještena je u Koprivnici. Asortiman proizvoda sastoji se od internacionalnih i lokalnih pivskih brendova kaoš to su Carlsberg, Tuborg, Holsten, Pan, te cider Somersby. Osim toga na hrvatskom su tržištu uvoznik i distributer za Budweiser Budvar i Guinnes. Na tržištu se pojavljuju i sa radlerom kojeg su lansirali 2011. godine.

carlsberg 1 Uvjeti u kojima posluju, prilično su teški zbog niza situacija i okolnosti, a jedan od njih je  i taj što kompletna pivarska industrija pada po prodaji u zadnjih nekoliko godina. Kriza u okruženju i mala kupovna moć stanovništva jedan je od vodećih uzroka ovoga pada jer pivarska se industrija temelji na velikim volumenima obzirom na male marže, pa samo veliki opstaju. Potrošači se zbog male platežne moći okreću jeftinijem pivu većeg volumena, ali izrazito upitne kvalitete. Ipak, kako je bilo rečeno, u Carlsberg Croatiji čine sve kako bi preokrenuli te trendove i unazad dvije godine mogu reći kako je svaka godina bolja od one prethodne. Ipak, bez obzira na sve poteškoće u kompaniji se provode i određene investicije koje za cilj imaju zadržavanje pune zaposlenosti i podizanje profita.

U svoj toj borbi s krizom i željom za opstankom na tržištu nisu zaboravljeni radnici. Naime, u pivovari Carlsberg  postoji izuzetno kvalitetan socijalni dijalog koji je, kako smo imali prilike sasznati, jedan od ključa uspjeha ove kompanije. Postoji veliko međusobno razumijevanje vezano uz uvijete poslovanja, pa iako su iz tog razloga određeni benefiti tijekom prošlih godina bili ukidani ili smanjivani, sve je to bilo rađeno u jednom zajedničkom dogovoru. Pomno se promišljalo o svakoj odluci i mjeri koja je za cilj imala smanjenje troškova, a koja je zadirala u materijalna prava radnika.

Predsjednik Orešković bio je zadovoljan onime što je čuo i ponudio je svu moguću pomoć od strane Sindikata u rješavanju bilo kakvih problema obzirom na sveopću prisutnost PPDIV-a u svim tijelima državne uprave kroz koje se radi na rješavanju problema svih poduzeća u kojima smo sindikalno organizirani. Kako je istaknuo jedan od gorućih problema je i nedovoljno zapošljavanje, pa je pozvao čelnike ove kompanije da koriste državne poticaje za zapošljavanje, ali i sve druge koji mogu kompaniji donijeti prosperitet.

Isto tako najavio je i skorašnju inicijativu za sklapanje kolektivnog ugovora obzirom ga u ovoj kompaniji nemamo, dok to nije slučaj u svim drugim hrvatskim pivarskim kompanijama. Istaknuo je kako očekuje pozitivan odgovor s druge strane i kako nam je svima u interesu da kroz jedan proces dogovaranja i pregovaranja temeljen na međusobnom povjerenju i uvažavanju sigurno možemo stići do kvalitetnog i za obje strane zadovoljavajućeg cilja.

Prisutni sugovornici od strane poslodavca pozitivno su se odredili prema ovoj namjeri i zajednički zaključili da u trenutku kada stvari krenu prema boljem ne postoji razlog da se prava radnika ne reguliraju kroz kolektivni ugovor.

Prijava ili Registracija

Prijava