Sindikat PPDIV

A+ A A-

Informiranje

Informiranje unutar Sindikata kreće se dvosmjerno. Sindikat informira svoje članove tijela, sindikalne povjerenike, predsjednike radničkih vijeća i povjerenike zaštite na radu, pa posredno i članove u sindikalnim podružnicama kroz sjednice, regionalne skupove, konferencije i seminare, te nezaobilazno sindikalno glasilo Osvit koji je samo u protekle četiri godine izašao čak petnaest puta.

Istim putem čelništvo sindikata od svojih aktivista iz sindikalnih podružnica dobiva povratne informacije o stanju, problematici i poduzetim aktivnostima sindikata u pojedinim podružnicama, ali i o problematici u poslovanju pojedinih grana poslovanja koja opterećuje i naše članove.

U eksternom komuniciranju i informiranju o aktivnostima Sindikata primijećena je kontinuirana prisutnost u pisanim, te radio i tv medijima lokalnih sredina diljem cijele Republike Hrvatske, dok je zastupljenost sindikalnih tema na državnoj razini znatno manja. Prostora u takvim medijima uspijevaju dobiti tek sindikalne aktivnosti neposredno prije ili poslije sloma pojedinih poduzeća kada radnici već ostaju bez plaće i osnovnih uvjeta za život, a sindikalni lideri se u takvim medijima obično koriste isključivo u dnevne komentatorske svrhe.

Prema smjernicama za naredno četverogodišnje razdoblje, koje je usvojio VII. Kongres Sindikata PPDIV u prosincu 2012. godine, informiranje o aktivnostima i programu Sindikata, te važnosti organiziranja radnika potrebno je usmjeriti i prema novim medijima koji su bliži i atraktivniji za mlađe generacije radi obnove sindikalnog članstva.

Prijava ili Registracija

Prijava